Hem

Marksmen Consulting är ett konsultföretag med spetskompetens inom miljö-, vatten- och byggområdet.

Miljö

 

Marksmen Consultings arbete inom miljöområdet är brett. Några av våra mest efterfrågade tjänster listas här men med vår breda kunskapsbas kan vi hjälpa er med de flesta frågor som förknippas med miljöområdet.

Vatten & Avlopp

Med vår breda kunskap inom vatten- och avloppsfrågor kan vi hjälpa er att hitta lösningar som är optimerade ur såväl ett miljöperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Se vidare här.

Bygg & Anläggning

 

Vi upprättar arkitekt- och konstruktionshandlingar. Dessutom har vi rikskompentens som kontrollansvarig enligt plan- & bygglagen. Läs mer här.

 

NYHETER

Nya uppdrag

  • Vi flytta vårt huvudkontor till Sundsvall den 1 oktober 2017.
  • Ny adress är Fregattgatan 1. 2Tr 856 35 SUNDSVALL
  •  
  • Projektering ombyggnad av "Polis-huset" i Timrå till bostäder.
  • Projektering och kontrollansvarig för ny biltvätt i Härnösand
  • Projektering av tankningsanläggning för BP Air Sweden AB vid Sundsvall Timrå Airport
  • Utforma och projektera en ny byggshop i Sörberge/Timrå
  • Sundsvall Timrå Airport projektering och kontrollansvarig vid ombyggnad av terminal och driftområde
  • Projektering ny entré och foajé samt utbyggnad av aktivitetshus på Hotell Södra Berget i Sundsvall
  • Ett flertal projekt till privatpersoner med projektering och kontrollansvarig. Se vår vår förteckning av aktuella projekt här

 

Email: info@marksmen.se — Adress: Fregattgatan 1. 2Tr 856 35 SUNDSVALL — Telefon: 0731 - 42 35 55 / 0733-50 24 30 alt. 0733-50 24 30

 

Frågor och kommentarer angående den här sidan, skickas vänligen till matti@marksmen.se.

Senast uppdaterad: 2017-10-02.

Miljökonsult, miljö, bullerisolering, Sundsvall, Timrå, Uppsala, Härnösand, byggkonsult, hydrologi, ritning, byggritning, bygglov, kvalitetsansvarig, arkitekt, arkitektur, vatten, avlopp, våtmark, grundvatten, projektering, byggkontroll, besiktning, bygg, miljöledningssystem, miljöutredning, miljörevision, provtagningar.