Bygg

Våra konsulter har riksbehörighet som kontrollansvarig och mångårig erfarenhet inom arkitekt- och kostruktionsarbete.

Bygglovshandlingar

Vi upprättar kompletta bygglovshandlingar inklusive ritningar. Vi upprättar även bygglovsansökningar, tekniska beskrivningar samt bygglovsanmälningar.

 

Projektledning/Byggledning

Vi har lång erfarenhet av att leda och driva byggprocesser, från idéstadium via förstudie och projektering till genomförande.

 

Projektering

Vi upprättar arkitekt- och konstruktionshandlingar för alla typer av byggnader t.ex. bostäder, villor, fritidshus, industrilokaler samt för till– och ombyggnader.

 

Energibalansberäkning

Vi beräknar specifik energianvändning enligt Boverkets byggregler.

 

Kontrollansvarig

Vi har riksbehörighet som kontrollansvarig enligt Plan och bygglagen (PBL) med klass K, vilket gör att vi kan vara kontrollansvarig för alla typer av byggnader.

 

Kontrollansvarige skall bistå byggherren med kunskap och erfarenhet samt se till att kontrollplaner följs. Kontrollansvarige skall närvara vid byggsamråd samt vid besiktningar och andra kontroller.

 

Enligt PBL skall kontrollansvarig ha fått godkännande (riksbehörighet) av ett ackrediterat organ för detta ändamål. Kontrollansvarig skall ha en teknisk utbildning, erfarenhet och vara lämplig för arbetsuppgiften.

 

Byggkontroll och besiktningar

Vi utför entreprenadkontroller och entreprenadbesiktningar för byggnad- och anläggningsentreprenader.

 

 

Referensuppdrag

Hotell Södra Berget, Sundsvall

Projektering och kontrollansvarig av hotellets nya entré/foajé samt bowlinghallen.

 

Privatperson, Alnö/Sundsvall

Projektering och kontrollansvarig för om- och tillbyggnad av bostadshus

 

AB Timråbo

Projektering och kontrollansvarig för div. ombyggnader i flerfamiljshus.

CBH- FÖRVALTNING AB, Timrå

Projektering för ändrad användning från kontor till bostäder.

AIR LIQUIDE GAS AB, Timrå

Projektering och kontrollansvarig av tillbyggnad av industrilokaler.

 

LFV, Sundsvall/Härnösand Airport, Timrå

Örnsköldsvik Airport AB, Örnsköldsvik

Entreprenadbesiktningar samt kvalitetskontroll.

 

Privatperson, Umeå

Utredning av utvecklingsmöjligheter för fritidsområde på ö i Umeå skärgård

 

Engbergs Fastigheter AB, Timrå

Projektering av verkstadsbyggnad.

 

Lövudden Fastigheter AB, Sundsvall

Utredning och projektering för ändrad detaljplan.

Projektering flerfamiljshus.

 

Email: info@marksmen.se — Adress: Fregattgatan 1. 2Tr 856 35 SUNDSVALL — Telefon: 0731 - 42 35 55 / 0733-50 24 30 alt. 0733-50 24 30

 

Frågor och kommentarer angående den här sidan, skickas vänligen till matti@marksmen.se.

Senast uppdaterad: 2017-10-02.

Miljökonsult, miljö, bullerisolering, Sundsvall, Timrå, Uppsala, Härnösand, byggkonsult, hydrologi, ritning, byggritning, bygglov, kvalitetsansvarig, arkitekt, arkitektur, vatten, avlopp, våtmark, grundvatten, projektering, byggkontroll, besiktning, bygg, miljöledningssystem, miljöutredning, miljörevision, provtagningar.