Aktuella projekt

Nya entré till Hotell Södra Berget i Sundsvall är nu slutfört. Vi tackar för förtroendet till uppdraget.

Här listas våra aktuella uppdrag samt ett urval av våra tidigare projekt.

AKTUELLA UPPDRAG

 

Projektering och kontrollansvarig.

Kund: CBH - Förvaltning AB

Timrå

Beskrivning: Ombyggnad av "Polishuset" på Köpmangatan från kontor till bostäder för ensamkommande barn samt hyreslägenheter.

Kund: Nya Vivansborg AB

Timrå

Beskrivning: Ombyggnad från kontor till bostäder för ensamkommande barn.

Kund: Industristängsel och Montage AB, Bollnäs

Ort: Timrå

Beskrivning: Provtagning och utredning om eventuella markföroreningar av industritomt.

Kund: Nyqvist Såg och Hyvleri AB

Ort: Sörberge/Timrå

Beskrivning: Utformning och projektering av ny byggshop i Sörberge.

Kund: Adeator Fastigheter AB

Ort: Timrå

Beskrivning: Projektering tillbyggnad av industrilokaler

Kund: AB Timråbo

Ort: Timrå

Beskrivning: Projektering och kontrollansvarig nytt bilgarage i Söråker.

Projektering och kontrollansvarig vid ombyggnad av ett flertal hyresbostäder i Timrå och Söråker. Bl.a. ingår att förbättra tillgängligheten och bygga om hissar.

Kund: Sundsvall Timrå Airport

Ort: Timrå

Beskrivning: Projektering och kontrollansvarig vid om- och tillbyggnad av terminalen och vid driftområdet.

Kund: Privatpersoner

Ort: Sundsvall, Alnö, Timrå, Sörberge, Tynderö och Stockholmsområdet.

Beskrivning: Upprättande av bygglovshandlingar, projektering och ritningsrbete för bostads- och fritidshus.

 

Besiktningsarbete

Kund: AB Timråbo

Ort: Timrå

Beskrivning: Entreprenadsbesiktning av div. ombyggnadsentreprenader

 

Kund: LFV Norrköping

Ort: Timrå / Örnsköldsvik

Beskrivning: Div. projekt vid Sundsvall/Timrå - och Örnsköldsviks Airport

 

Projektledning

Kund: Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Ort: Uppsala

Beskrivning: Projektledning för upprättande och validering av farmakokinetiska modeller.

URVAL AV TIDIGARE PROJEKT

 

Hotell Södra Berget, Sundsvall

Projektering ny huvudentré- och foaje till hotellet. Projektering av tillbyggnad av aktivitetshuset med laserhall och Prison island.

 

Lövuddens Fastigheter AB, Sundsvall

Utredning och projektering av förtätning av tomter med bostäder för studentlägenheter Södermalm i Sundsvall.

 

 

Hotell Södra Berget, Sundsvall

Projektering nybyggnad av bowling- och aktivitetshall.

 

Air Liuquide Gas AB

Projektering utbyggnad av industrilokal i Timrå.

 

Regeringskansliet/ Kärnavfallsrådet, Stockholm – Specialistgranskning av SKB:s forskningsprogram angående slutförvar av kärnkraftsavfall .

 

AB Timeråbo

Projektering och kontrollansvarig för ett flertal projekt

 

Swedavia, Umeå City Airport, Umeå

Rådgivning och projektering av bullerbegränsande åtgärder av bostäder kring flygplatsen.

 

Reed Creek Swede AB, Umeå

Upprättande och införande av miljöledningssystem för företaget enligt SS- ISO 14001 .

 

Privatperson, Bergeforsen

Projektering för om- och tillbyggnad av bostadshus .

 

Privatperson, Söråker

Projektering för byggnation av fritidshus samt kvalitetsansvarig

 

Privatperson, Ankarsvik

Projektering för om- och tillbyggnad av bostadshus.

 

SOWACO, Uppsala

Modellberäkningar av ett hypotetiskt läckage i kraftverksdamm. Underlag till Swecos och Fortums dammsäkerhetsarbete .

 

Privatperson, Timrå

Projektering för om- och tillbyggnad av enfamiljshus

 

Hushållningsällskapet, Timrå.

Projektering för tillbyggnad av fiskodlingslokaler.

 

Däckia AB, Sundsvall

Projektering och kvalitetsansvarig enl. PBL för tillbyggnad av verkstad

 

Engströms EL AB, Sundsvall

Upprättande av förenklat miljöledningssystem för småföretag .

 

 

 

 

Email: info@marksmen.se — Adress: Fregattgatan 1. 2Tr 856 35 SUNDSVALL — Telefon: 0731 - 42 35 55 / 0733-50 24 30 alt. 0733-50 24 30

 

Frågor och kommentarer angående den här sidan, skickas vänligen till matti@marksmen.se.

Senast uppdaterad: 2017-10-02.

Miljökonsult, miljö, bullerisolering, Sundsvall, Timrå, Uppsala, Härnösand, byggkonsult, hydrologi, ritning, byggritning, bygglov, kvalitetsansvarig, arkitekt, arkitektur, vatten, avlopp, våtmark, grundvatten, projektering, byggkontroll, besiktning, bygg, miljöledningssystem, miljöutredning, miljörevision, provtagningar.