Tonkastuga ver 02

 

Bygg & Anläggning


Vi upprättar arkitekt- och konstruktionshandlingar. Vi är certifierad som kontrollansvarig enligt plan- & bygglagen. Läs mer här.

Miljö


Marksmen Consultings arbete inom miljöområdet är brett. Några av våra mest efterfrågade tjänster listas här men med vår breda kunskapsbas kan vi hjälpa er med de flesta frågor som förknippas med miljöområdet.     

Vatten & Avlopp

Med vår breda kunskap inom vatten- och avloppsfrågor kan vi hjälpa er att hitta lösningar som är optimerade ur såväl ett miljöperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Se vidare här.

Marksmen Consulting är ett konsultföretag med spetskompetens inom miljö-, vatten- och byggområdet.


NYHETER

Nya uppdrag


  • Projektera och upprätta bygglovshandlingaf fjällstuga i Vemdalsfjällen.
  • Upprätta ombyggnadsritningar för entrédelen terminalen vid Sundsvall Timrå Airport.
  • Projektering och upprätta arkitekthandlingar för ny hotellflygel vid Hotell Södra Berget i Sundsvall
  • Ett par uppdrag med att utreda möjligheter att förädla skogsmark till bosdads- och villatomter i Timrå och på Alnö.
  • Projektering av timmerhus som jakt- och gäststugor.
  • Projektering av ny hyrbilsparkering samt "5-min parkering" vid Sundsvall Timrå Airport. 
  • I de flesta av uppdragen vi har projekterat, har vi även fått förtroendet att vara kontrollansvariga. 
  • Ett flertal projekt till privatpersoner med projektering och som kontrollansvarig.  Se förteckning av aktuella projekt här


Email: info@marksmen.se — Adress:  Fregattgatan 1. 2Tr  856 35 SUNDSVALL — Telefon: 073-142 35 55 / alt. 073-350 24 30


Frågor och kommentarer angående den här sidan, skickas vänligen till matti@marksmen.se.

Senast uppdaterad: 2020-07-20.

 Miljökonsult, miljö, bullerisolering, Sundsvall, Timrå, Uppsala, Härnösand, byggkonsult, hydrologi, ritning, byggritning, bygglov, kvalitetsansvarig, arkitekt, arkitektur, vatten, avlopp, våtmark, grundvatten, projektering, byggkontroll, besiktning, bygg, miljöledningssystem, miljöutredning, miljörevision, provtagningar.