Våra konsulter har riksbehörighet som kontrollansvarig och mångårig erfarenhet inom  arkitekt- och kostruktionsarbete.

Bygglovshandlingar 

Vi upprättar kompletta bygglovshandlingar inklusive ritningar. Vi upprättar även bygglovsansökningar, tekniska beskrivningar samt bygglovsanmälningar.


Projektering 

Vi upprättar arkitekt- och konstruktionshandlingar  för alla typer av byggnader  t.ex. bostäder, villor, fritidshus, industrilokaler samt för till– och ombyggnader.


Projektledning/Byggledning

Vi har lång erfarenhet av att leda och driva byggprocesser, från idéstadium via förstudie och projektering till genomförande.


Kontrollansvarig

Vi är certifierade av RISE och har därmed riksbehörighet som kontrollansvarig enligt Plan och bygglagen (PBL) med klass K, vilket gör att vi kan vara kontrollansvariga för alla typer av byggnader.


Kontrollansvarige skall bistå byggherren med kunskap och erfarenhet samt se till att kontrollplaner följs. Kontrollansvarige skall närvara vid byggsamråd samt vid besiktningar och andra kontroller.


Enligt PBL skall kontrollansvarig ha fått godkännande (riksbehörighet) av ett ackrediterat organ för detta ändamål. Kontrollansvarig skall ha en teknisk utbildning, erfarenhet och vara lämplig för arbetsuppgiften.


Byggkontroll och besiktningar

Vi utför entreprenadkontroller och entreprenadbesiktningar för byggnad- och anläggningsentreprenader.


Energibalansberäkning

Vi beräknar specifik energianvändning enligt Boverkets byggregler.

Referensuppdrag

Hotell Södra Berget, Sundsvall

Projektering och arkitekthandlingar för ny entré och foajé till hotellet. 

Projektering och arkitekthandlingar för nya aktivitets- och bowlinghallen.


Sundsvall Timrå Airport. 

Projektering och kontrollansvarig för nya hyrbilsparkeringsplatser och anslutningsvägar.

Projektering tillbyggnader vid terminalen och brandfordonsgaraget.

AB Timråbo

Projektering och kontrollansvarig för  div. ombyggnader i  flerfamiljshus.


CBH- FÖRVALTNING AB, Timrå

Projektering för ändrad användning från kontor till bostäder.

AIR LIQUIDE GAS AB, Timrå

Projektering och kontrollansvarig av tillbyggnad av industrilokaler.


Tvätta Lätt i Sverige AB, Stockholm

Projektering, miljöutredning och kontrollansvarig av byggande av biltvätt i Härnösand.


LFV, Sundsvall Timrå Airport,

Timrå Örnsköldsvik Airport  AB.

Entreprenadbesiktningar samt kvalitetskontroll.


Privatperson, Umeå

Utredning av utvecklingsmöjligheter för fritidsområde på ö i Umeå skärgård


Engbergs Fastigheter AB, Timrå

Projektering av verkstadsbyggnad.Email: info@marksmen.se — Adress:  Fregattgatan 1. 2Tr  856 35 SUNDSVALL — Telefon: 073-142 35 55 / alt. 073-350 24 30


Frågor och kommentarer angående den här sidan, skickas vänligen till matti@marksmen.se.

Senast uppdaterad: 2020-07-20.

 Miljökonsult, miljö, bullerisolering, Sundsvall, Timrå, Uppsala, Härnösand, byggkonsult, hydrologi, ritning, byggritning, bygglov, kvalitetsansvarig, arkitekt, arkitektur, vatten, avlopp, våtmark, grundvatten, projektering, byggkontroll, besiktning, bygg, miljöledningssystem, miljöutredning, miljörevision, provtagningar.