Ny hotellbyggnad på Södra Berget i Sundsvall,

på väg att färdigställas i juli 2020

Jaktstugan under tillverkning av timmerman Robert Olsson i Ånge.

Bostadshuset som byggs i Thailand 

Här listas våra aktuella uppdrag samt ett urval av våra tidigare projekt.

AKTUELLA UPPDRAG

Privatpersoner, Sundsvall

Projektering och upprätta bygglovshandlingar för fjällstuga i Vemdalsfjellen i Härjedalen.

Tvätta Lätt i Sverige AB

Projektering och upprätta bygglovshandlingar för polygonskylt vid biltvätten i Härnösand.

Privat markägare, Alnö

Utrednings- och förslaguppdrag om att förädla skogsmark till område för bostäder och lätt industri.

Sundsvall Timrå Airport,  Timrå

Projetering ombyggnadsritningar för entrén till terminalen. 

Hotell Södra Berget,  Sundsvall

Uppdrag under 2019: Upprättande av arkitekthandlingar för nya hotellflygen. Byggnaden får en byggnadsyta                      på ca. 620 m2 och blir fem våningar samt en inredd vind. Husets höjd är ca 22.5 m.

    

 Sundsvall Timrå Airport,  Timrå

Uppdrag under 2019: Upprättande av arkitekthandlingar och projektering för ny tillbyggnad av                                              brandfordonsgaraget.

Privatpersoner, Sundsvall  

Projektering av jakstugor, gästhus och fritidshus med stomme och fasad av  timmer (se bild ovan).

Privatperson, Sundsvall

Projektera och upprätta arkitektritningar samt bygglovhandlingar för fritidshus i Kovland

Privatpersoner

Ort: Sundsvall, Alnö, Timrå, Sörberge, Tynderö och Stockholmsområdet samt i Thailand (se bild ovan)

Upprättande av bygglovshandlingar, projektering och ritningsrbete för bostads- och fritidshus.

Besiktningsarbete

Sundsvall Timrå Airport AB

Div.entreprenadsbesiktningar vid om- och tillbyggnader på terminalen. Besikting av markarbeten.

AB Timråbo

 Entreprenadsbesiktning av div. ombyggnadsentreprenader

LFV  Norrköping

Ort: Timrå / Örnsköldsvik

Beskrivning:  Div. projekt vid Sundsvall/Timrå - och Örnsköldsviks Airport 

 

 

URVAL AV TIDIGARE PROJEKT


Hotell Södra Berget, Sundsvall

Projektering ny huvudentré- och foaje till hotellet. Projektering av tillbyggnad av aktivitetshuset med laserhall och Prison Island.


Lövuddens Fastigheter AB, Sundsvall

Utredning och projektering av förtätning av tomter med bostäder för studentlägenheter  Södermalm i Sundsvall.


Tvätta Lätt i Sverige AB

Projektering, miljöutredning och kontrollansvarig vid nybyggnad av biltvätt i Härnösand.


Air Liuquide Gas AB

Projektering utbyggnad av industrilokal i Timrå.


Regeringskansliet/ Kärnavfallsrådet, Stockholm – Specialistgranskning av SKB:s forskningsprogram angående slutförvar av kärnkraftsavfall .


AB Timeråbo

Projektering och kontrollansvarig för ett flertal projekt


Swedavia, Umeå City Airport, Umeå

Rådgivning och projektering av bullerbegränsande åtgärder av bostäder kring flygplatsen.


Reed Creek Swede AB,  Umeå

Upprättande och införande av miljöledningssystem för företaget enligt SS- ISO 14001 .


Privatperson, Bergeforsen

Projektering för om- och tillbyggnad av bostadshus .


Privatperson, Söråker

Projektering för byggnation av fritidshus samt kvalitetsansvarig


Privatperson, Ankarsvik

Projektering för om- och tillbyggnad av bostadshus.


SOWACO, Uppsala

Modellberäkningar av ett hypotetiskt läckage i  kraftverksdamm. Underlag till Swecos och Fortums dammsäkerhetsarbete .


Privatperson, Timrå

Projektering för om- och tillbyggnad av enfamiljshus


Hushållningsällskapet, Timrå.

Projektering för tillbyggnad av fiskodling.


Email: info@marksmen.se — Adress:  Fregattgatan 1. 2Tr  856 35 SUNDSVALL — Telefon: 073-142 35 55 / alt. 073-350 24 30


Frågor och kommentarer angående den här sidan, skickas vänligen till matti@marksmen.se.

Senast uppdaterad: 2020-07-20.

 Miljökonsult, miljö, bullerisolering, Sundsvall, Timrå, Uppsala, Härnösand, byggkonsult, hydrologi, ritning, byggritning, bygglov, kvalitetsansvarig, arkitekt, arkitektur, vatten, avlopp, våtmark, grundvatten, projektering, byggkontroll, besiktning, bygg, miljöledningssystem, miljöutredning, miljörevision, provtagningar.